Petronella Moens in KŻbaard

KŻbaard is ťťn van de kleinere  dorpen die de provincie Friesland rijk is. Het heeft echter landelijke bekendheid vanwege zijn paardenmarathon en de hudrindei. Wat het verleden betreft heeft een aantal bekende mensen tot de inwoners van KŻbaard behoord: Henk Alkema, Hessel van der Wal, Knikkels Ynses, prof. Dr. A.A. van Ruler en last but not least Petronella Moens. Deze laatste kreeg landelijke bekendheid onder andere door haar gedichten. [bron: Dorpsbelang KŻbaard].

 

Hoewel er in KŻbaard een straat naar haar genoemd is (evenals in enkele andere steden), de Petronella Moensstrjitte, en in de kerk van KŻbaard nog liederen van haar worden gezongen en ook haar portret daar nog hangt, worden haar boeken nauwelijks meer gelezen. Door het cultuurhistorische proefschrift van Ans J. Veltman-van den Bos  over Moens en publicaties uit de hoek van vrouwenstudies en historische letterkunde,  is de belangstelling de laatste jaren toegenomen en mag men haast spreken van een Moensrevival. 

 

De vader van Petronella Moens, Petrus Moens, (Middelburg, 1732-Aardenburg, 1803) was  1758 benoemd tot predikant bij de Nederduits-gereformeerde kerk van KŻbaard en Waaxens. Hij huwde op 23 juli 1758 met Maria Ly[c]klama ŗ Nijeholt en kreeg in KŻbaard drie kinderen: Adriana (9 september 1759), Jozias ( 14 juli 1761, overleden 30 september 1761) en Petronella (16 november 1762). In 1764 verhuisde de familie naar Aardenburg in Zeeland.

[zie Aardenburg].

 

KŻbaard was tevens de woonplaats van de Ineke Ekkers, beeldend kunstenares, die het borstbeeld van Petronella Moens heeft vervaardigd, dat thans in Aardenburg voor de Baafskerk valt te bewonderen. [Zie Aardenburg en Ineke Ekkers].