Petronella Moens (1762-1843), De Vriendin van ‘t Vaderland

 

Petronella Moens (1762-1843), De Vriendin van ’t Vaderland, proefschrift van Ans J. Veltman-van den Bos (1943) verschenen in 2000, bij www.vantilt.nl te Nijmegen. Echt gebonden met stofomslag en leeslint 15 x 20 cm. 488 blz. Vormgeving Martien Frijns  Prijs: €24,90  ISBN 90 75697 36 8  NUGI 951.   

 

Wie zich verdiept in de Nederlandse cultuur van de late achttiende eeuw, zal ongetwijfeld vaststellen dat literaire en wetenschappelijke genootschappen zéér bepalend waren voor dit tijdperk. Zo doemt het beeld op van een vergadering van bepruikte heren, maar ook enkele goed geklede dames, allen wel ter tale. Vrouwelijke deelname was uitzonderlijk, en men zal zich in het geval van de jonge dichteres Petronella Moens hebben afgevraagd wie die jonge vrouw was, enigszins frivool gekleed, met een vreemde blik in de ogen; naast haar haar vriendin Adriana van Overstraten. Niet alleen het genootschapsleven en de rederijkerskamers genoten de belangstelling van de blinde predikantsdochter Petronella Moens (1762-1843). Zij vormde de spil van menige vriendenkring en kende letterkundigen als Betje Wolff en Aagje Deken, Willem Bilderdijk en Hendrik Tollens. De onderwerpen van gesprek in genootschapsbijeenkomsten, vriendschappelijke discussies en in brieven aan tijdgenoten worden in deze cultuurhistorische studie belicht. Omdat Petronella Moens voor de ‘nieuwsgaring’ afhankelijk was van haar familie en vrienden, kan haar grote en gevarieerde oeuvre, waarin politieke, godsdienstige en opvoedkundige onderwerpen aan de orde komen, gezien worden als een spiegel van haar tijd. Naast een biografische schets bevat deze studie ook een bibliografische handreiking.

 

Promotores: Prof. Dr. J.A.H.G.M. Bots

                    Prof. Dr. J.J.V.M. de Vet

 

Manuscriptcommissie:   Prof. Dr. E.M. van Gemert (Nijmegen, thans Utrecht)

                                        Prof. Dr. W.W. Mijnhardt   (Utrecht)

                                        Dr. Anne de Vries (Vrije Universiteit Amsterdam)

Recensies:

 

KUZIEN lente 2000, p. 8-9

Leeuwarder Crt. 26 mei 2000

Provinciale Zeeuwse Courant 16 juni 2000

Friesch Dagblad 22 augustus 2000

Historica, oktober 2000

Fier, (9) nov./dec. 2000

Reformatorisch Dagblad 20 december 2000

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 24 (2001) 1

Literatuur 18 (2001) 2, maart/april 2001

Nederlandse Letterkunde, jrg. 2001 nr. 2 (mei)

NRC-Handelsblad 10 augustus 2001

Opzij oktober 2001 p. 104

Interview:  Hervormd Nederland 1 sept. 2001 p. 19-21

‘Is die ziel van ons zo groot niet van waardij?’

TNTL 118/2002 web 58/59