Tekstvak: De Vriendenrol van Petronella Moens
Persbericht.
9 augustus 2001
Tijdens het Moenssymposium in Aardenburg, Zeeuws-Vlaanderen op 19 mei 2001 ter gelegenheid van de onthulling van het door Ineke Ekkers vervaardigde bronzen borstbeeld van Petronella Moens (1762-1843) werd de originele Vriendenrol van Petronella Moens door de familie Moens geschonken aan de naar haar genoemde stichting.
De Stichting Petronella Moens, De Vriendin van ’t Vaderland is op 1 februari 2000 opgericht te Nijmegen. De stichting heeft ten doel de bewaring, bestudering en verbreding van het literaire, culturele en sociaal-maatschappelijke gedachtegoed van Petronella Moens.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen) houden van lezingen, het (doen) verschijnen van publicaties en het (doen) oprichten en instandhouden van een gedenkteken van Petronella Moens.
Met de onthulling van het borstbeeld, geplaatst voor de Baafskerk in Aardenburg, waar Moens haar jeugd heeft doorgebracht, is een van de doelstellingen gerealiseerd. Het beeld is de entree van een Moens-ommegang rond de kerk, waar op 14 panelen Moens’ Twaalf Maanden des Jaars (1810), bestaande uit gravures, poëzie en proza, zijn uitgebeeld.
De Vriendenrol,  met o.m. bijdragen van  Adriana van Overstraten, de Bilderdijks, Tollens, Betje Wolff  en Aagje Deken, is in bruikleen gegeven aan het Letterkundig Museum en kan via de Koninklijke Bibliotheekcatalogus worden geraadpleegd.  De stichting is begonnen met de voorbereidingen voor een wetenschappelijke uitgave van de Vriendenrol.
Bij de Amsterdam University Press komt in november  2001  als onderdeel van de Amazonereeks een bewerking van Moens’ exotisch-utopistische roman Aardenburg, of de onbekende Volksplanting in Zuid-Amerika (1817) van de pers.
 
Namens het Bestuur van de Stichting Petronella Moens,
De Vriendin van ’t Vaderland,
 
Dr. Ans J. Veltman-van den Bos
Javastraat 23
6524 LT Nijmegen
 tel. 024-3224522
e-mailadres: a.veltman-vandenbos@planet.nl
In juni 2009 verscheen een wetenschappelijke uitgave van de Vriendenrol. Zie verder Par Amitié.
True True (``````````` (``````````` 0 6381750 446722