Stichting Petronella Moens, De Vriendin van ít Vaderland te Nijmegen

 

De Stichting Petronella Moens, De Vriendin van ít Vaderland is opgericht op 1 februari 2000 te Nijmegen bij notariŽle akte, verleend door notaris Mr. J.J.M. ten Berge.

 

De stichting heeft ten doel:

1.a. de bewaring, bestudering en verbreding van het literaire, culturele en sociaal-maatschappelijke gedachtegoed van Petronella Moens, geboren te Kubaard in 1762, overleden te Utrecht 1843. 
   b.

 

het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

2.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen) houden van lezingen, het (doen) verschijnen van publicaties en het (doen) oprichten en in stand houden van een gedenkteken van Petronella Moens.

 

3. Het financieel ondersteunen van bovengenoemde activiteiten door het verlenen van subsidies en financiŽle bijdragen.

 

 

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  1. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
  2. bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is;
  3. subsidies;
  4. schenkingen en erfrechtelijke bevoordelingen;
  5. eventuele opbrengsten van activiteiten van de stichting;
  6. alle andere baten.

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Prof. Dr. Jan J.V.M. de Vet,  Beek, voorzitter

Dr. P.S.I.Altena, Nijmegen,  secretaris

Dr. Ans J. Veltman-van den Bos, Nijmegen, penningmeester.

 

 

In 2000 heeft de stichting een substantiŽle bijdrage kunnen leveren aan de aanschaf en plaatsing van een bronzen borstbeeld van Petronella Moens, vervaardigd door de kunstenares Ineke Ekkers uit KŻbaard. Het beeld is op 19 mei 2001 onthuld in Aardenburg, Zeeuws-Vlaanderen. Op die dag werd  eveneens een Moenssymposium gehouden in Aardenburg. Bij die gelegenheid ontving de stichting namens de familie  Moens de  Vriendenrol van Petronella Moens, met de bedoeling dit unieke exemplaar te plaatsen in een museum of bibliotheek, zodat het voor onderzoekers beschikbaar is.

 

Jaarverslag 2001

 

Jaarverslag 2001-2002 Stichting Petronella Moens, de Vriendin van ít Vaderland

Aardenburg

De Stichting Petronella Moens heeft in het jaar 2001-2002 medewerking verleend aan de uitgave van een primair werk van Petronella Moens:

De door Ans Veltman-van den Bos en Jan de Vet bewerkte en ingeleide uitgave van Aardenburg, of de onbekende volksplanting in Zuid-Amerika (1817) verscheen  in de Amazonereeks, onder redactie van Lia van Gemert, bij de Amsterdam University Press.

De uitgave verscheen in november 2001.

Naar aanleiding van de Aardenburguitgave vond een radio-interview plaats voor Radio Zeeland op 26 november 2001 en voor NCRV-radio op 30 december 2001, in het programma Schepper & Co. Cassettebanden van deze interviews bevinden zich in het archief van de Stichting.

In de bundel Migration, Minorities and Multiculturalism in European Youth Literature (red. Heidy Margit MŁller)  in 2001 uitgegeven door Peter Lang,  Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt/M., New York, Oxford, Wien, verscheen een voorpublicatie over Aardenburg van de hand van Ans J. Veltman-van den Bos.

Vriendenrol

Op verzoek van de Koninklijke Bibliotheek is de Vriendenrol van Petronella Moens in bewaring gegeven bij de afdeling Bijzondere collecties van de KB. 

Correspondentie over de bruikleen van de Vriendenrol is gevoegd bij de jaarstukken.

Een persbericht over de schenking is gezonden naar vakbladen en enkele dagbladen.

Voor elk van de bestuursleden is een werkkopie van het Album vervaardigd.

Overleg heeft plaatsgevonden met Dr. K. Thomassen  van de Koninklijke Bibliotheek, deskundige op het gebied van  het album amicorum. Hij is bereid om de Stichting te adviseren bij de bewerking en de uitgave van de Vriendenrol.

Besprekingen met uitgeverij Vantilt in verband met een publicatie van de Vriendenrol zijn gevoerd. Zij hebben geleid tot een voorlopige opdracht, waarbij een restrictie is toegepast t.a.v. de financiering.

Een eerste toezegging van fl. 3000,- voor de financiering van de aanloopkosten van het project is  op 27 september 2001 gedaan door  de Commissie voor Opdrachten van de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde te Leiden. De correspondentie is bij de jaarstukken gevoegd.

Website

Gegevens over Petronella Moens zijn  inmiddels via internet op te vragen. Er is een website opgebouwd, die regelmatig bijgewerkt wordt.

Met  een van de bouwers van de website Nederlandse Letterkunde is overleg gepleegd over het invoeren van de Moenssite in dit nieuwe literatuurprogramma, dat op 19 maart 2002 de lucht in ging.

Contacten

Behalve de reeds bestaande contacten met de Stichting  Cultureel Aardenburg, Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, Werkgroep Achttiende Eeuw en Vrouwenstudies, is inmiddels een lidmaatschap van het Gezelschap van Christelijke Historici in Nederland aanvaard. Op 23 maart 2002 is door Ans Veltman-van den Bos een lezing voor dit gezelschap gehouden.

Uitnodigingen

Op 2 november 2002 zal Ans J. Veltman-van den Bos een Moenslezing houden voor de wetenschappelijke Van der Veenkring in Utrecht.

Op het Internationale  Congres van onderzoekers van de Achttiende Eeuw in Los Angeles in 2003 zal  Ans J. Veltman-van den Bos acte de prťsence geven.  

 

Voor verdere verslagen en activiteiten zie Moensiana  

 

FinanciŽle jaarverslagen

2007/2008

2009/2010

2011/2012

2013 tot heden